"НИКЕ" ООД

Станислав Читарлиев
Адрес
Варна


тел.052 308045
тел. 0888885658

Web:
E-mail: [email protected]


„НИКЕ”ООД е проектантска и строителна компания от ново поколение, специализирана в проектирането и изграждането на обекти в областта на инфраструктурата, околната среда, както и на жилищни и обществени сгради.

-Изготвяне на проекти във всички фази в областта на водоснабдяването и канализацията и пречистването на водите;

-Подготовка на оферти, проектни предложения и формуляри за кандидатстване по проекти, финансирани по европейски и международни програми и заеми;

-Изготвяне на предпроектни проучвания на проекти в областта на водоснабдяването и канализацията и пречистването на водите, финансирани по европейски и международни програми;

-Изготвяне на тръжни документации при подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно българското законодателство;

-Консултации при изпълнението на проекти, финансирани със собствени средства и по европейски и международни програми и заеми

Дейността на фирмата датира от 2003г. От основаването си работим с висококвалифицирани проектанти, дизайнери, инженери и строителни специалисти. На всеки етап от строителния процес провеждаме контрол по изпълнение на строително-монтажни работи, както и на влаганите материали. Фирмата е известна с добрата си организация на работа и експедитивност. Всички проекти изпълняваме в срок и в съответствие с изискванията на проектантите, инвеститорите и клиентите.

Компанията разполага със собствена материална база, складови помещения и транспортни средства.

Мисия:

Основна задача на компанията е да създадем функционални сгради и оптимална среда за живеене и работа. Да оправдаем доверието на клиентите е наш непрекъснат стремеж.

За повече информация посетете: www.nikeltd.eu

Варна, Студентска 21, к-с „ВИВА-2”, офис 1

тел:    +359 52 308 045

факс: +359 52 308 045 

gsm:  +359 88 888 5658

дипл. инж. Станислав ЧитарлиевТърси в обявите: