Често задавани въпроси


Покупка с цел инвестиция
Една от най-сигурните инвестиции по дефиниция си остава инвестицията в недвижимо имущество. Практиката оформя няколко базови стратегии за инвестиране в недвижимо имущество –  краткосрочна, средносрочна и дългосрочна стратегия.
 
Краткосрочна стратегия – покупка на недвижим имот, който се предлага на много ниска цена. При покупка на такъв имот е от съществена важност местонахождението му. В най-добрият случай то е атрактивно – до плажа, до ски пистите, в близост до санаториум, до детски дом, до учебно заведение, до поликлиника и др. Идеята в този случай е бързо да се купи изгодния имот, след което веднага да се обяви за продажба на по-добра цена. Тази стратегия е подходяща когато се цели бързо реализиране на доход, като предвид краткия интервал купувача е защитен от постоянната инфлация.
 
Средносрочна  стратегия - бърза препродажба на имота. Следва да насочите търсенето си преди всичко към имоти, предлагани на стойност под пазарната. Идеята в този случай е да се реновират и преподадат впоследствие на по-висока цена.  
 
Дългосрочна стратегия - покупка и задържане на имота за дълъг период. Цели да оползотвори тенденциозното покачване на цените на имотите (валидно за България), което съчетано с отдаване под наем ще увеличи още повече крайната печалба.