Често задавани въпроси


Покупка на имот с ипотека
Покупката на ипотекиран недвижим имот е допустима и възможна за всеки един български или чуждестранен гражданин, който желае да закупи имот в България.

Ипотекирания недвижим имот може да се обяви за продажба от едно или няколко частни лица или институции - банка, частен съдебен изпълнител или държавна институция.
 
Как да закупите ипотекиран недвижим имот с незабавно погасяване на задълженията:
Купувачът се съгласява да закупи ипотекирания недвижим имот като задълженията (кредита) по недвижимия имот към Кредитора ще бъдат незабавно погасени от него в момента на покупката. При достигане на споразумение между Купувача и Кредитора, те подписват договор между двете страни, в който се описват всички реквизити на ипотекирания имот и условията, при които ще се извърши покупко-продажбата.

Как да закупите ипотекиран имот с разсрочено погасяване на задълженията:
Купувачът се съгласява да закупи имота като се съгласява и поема задължението да изплаща кредита за същият период от време или за друг, чрез предоговаряне между Купувача и Кредитора.

При достигане на споразумение се подписва нов договор между Купувача и Кредитора, в който се описва подробно при какви условия ще се извърши покупко-продажбата.

Как се изповядва сделка за покупка на ипотекиран недвижим имот от нотариус:
Нотариусът издава писмен документ, в който е отразено кой е новия собственик на имота, какво е неговото задължение и в какъв период от време същото ще бъде изплатено.