Често задавани въпроси


Покупкa "на зелено"
При инвестиция в имот „на зелено” по дефиниция се има предвид закупуването на имот, който е на етап одобрен архитектурен план и начало на строителните работи. Т.е. в момента на сключване на сделката предприемачът притежава всички нужни разрешителни, но изграждането на обекта е в начален стадий.
При покупка на имот „на зелено” определено са налице редица преимущества.
Ето някои от тях:
 
1. Имотите „на зелено” обикновено се предлагат на по-ниска цена
С цел да продадат комплекса по-бързо и на по-ранен етап от изграждането му, строителните предприемачи правят значителна отстъпка от реалната пазарна цена на имота.

2. Значително по-малък вложен начален капитал
С цел да се инициира процесът на закупуване на имот „на зелено”, обичайно строителния предприемач очаква да се заплати сума между 25 – 40 % от общата продажна цена. Останалата част се плаща на вноски според различните етапи на строителните работи.

3. Инвестиция със сигурна печалба
Обичайно периодът за изграждане на един комплекс варира между 8 и 18 месеца. По време на покупката цената на имота се определя спрямо настоящите пазарни нива. Цените на имотите в страните с развиваща се икономика обикновено регистрират тенденциозен растеж (такъв е случая в България). В резултат инвеститорът печели от покачването на стойността на имота още по време на изграждането му и непосредствено след завършването на строежа, имота може да бъде успешно продаден на по-висока цена.